Ιωάννης Καλλίας

Ο  κ. Ιωάννης Καλλιάς είναι Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης και κατέχει Master of Science στη Διοίκηση Ποιότητας από το Πανεπιστήμιο Cranfield (School of Industrial & Manufacturing Science), Ηνωμένο Βασίλειο. Η εργασιακή του εμπειρία ξεκίνησε το 1997 στις χημικές βιομηχανίες. Το 2001 ξεκίνησε την καριέρα του στην TÜV AUSTRIA Hellas ως Επικεφαλής Επιθεωρητής και Επικεφαλής του Τμήματος Εκπαίδευσης.

Το 2004 και για τα επόμενα τέσσερα χρόνια διετέλεσε Διευθυντής της Διεύθυνσης Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. Το 2006 ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή Ανάπτυξης.

Από το 2010 είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της TÜV AUSTRIA Hellas. Παράλληλα, κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου σε άλλες 5 θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου TÜV AUSTRIA στην Αυστρία (TÜV AUSTRIA Cert) και σε χώρες της Μέσης Ανατολής, ενώ έχει διοριστεί ως TÜV AUSTRIA Group Middle East & Balkans Area Director. Από το 2017 έχει επίσης οριστεί ως TÜV AUSTRIA GROUP Director of Certification, έχοντας την ευθύνη για τις υπηρεσίες πιστοποίησης του GROUP παγκοσμίως.

Από τον Μάιο του 2019 είναι ανώτερος εκπρόσωπος της TÜV AUSTRIA στην ορισμένη περιοχή και υπεύθυνος για τη συνολική διερεύνηση και διείσδυση στην τοπική αγορά όσον αφορά στους επιχειρηματικούς τομείς σε συντονισμό με τους εκτελεστικούς διευθυντές επιχειρήσεων ή τους διευθυντές επιχειρηματικών τομέων.

Από τον Μάρτιο του 2020, ο κ. Ιωάννης Καλλιάς έχει διοριστεί Εκτελεστικός Επιχειρηματικός Διευθυντής για τον επιχειρηματικό τομέα Business Assurance του Ομίλου TÜV AUSTRIA παγκοσμίως και είναι εκτελεστικό μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου. Ο τομέας Business Assurance αποτελείται από τους ακόλουθους επιχειρηματικούς τομείς : Πιστοποίηση, Εκπαίδευση, Νομική Συμμόρφωση.