Φοιτητές Σχολής ΜΠΔ:

  • Ρίκα Μαρία Παππά
  • Αποστόλης Αγγελόπουλος
  • Βασίλης Σιακάρας
  • Σοφία Σπινθάκη
  • Ιωάννης Πασαλάρης
  • Ζαχαρίας Παπαδωμανολακης
  • Ιωάννης Τουμπανάκης

 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο προσωπικό του τμήματος  Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής της Δ/νσης Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και ιδιαιτέρως στον  κ. Κοντογιάννη Παναγιώτη, Προϊστάμενο τμήματος, για την συνεργασία  και την αμέριστη υποστήριξή του σε θέματα που προέκυψαν με την πλατφόρμα του Zoom.