Νάντια Λίνου

 

Η Νάντια Λίνου εργάζεται εδώ και 19 χρόνια στην Procter & Gamble ως στέλεχος στον τομέα των Logistics. Διαθέτει ευρεία διεθνή εμπειρία σε θέματα διαχείρισης αποθεμάτων (inventory management), σχεδιασμού εφοδιαστικής αλυσίδας (supply network design), διαθεσιμότητας προϊόντων (supply & demand planning), όπως επίσης και σε θέματα διαχείρισης κόστοuς (customization cost management, transportation cost reduction etc). Στο παρελθόν ηγούνταν του ευρωπαϊκού προγράμματος μείωσης του κόστους διακίνησης και αποθήκευσης για όλες τις κατηγορίες εταιρικών προϊόντων που διακινούνται στις χώρες της Ευρώπης. Τα τελευταία 3 χρόνια διευθύνει το τμήμα του Βusiness Ρlanning για την Νοτιοανατολική Ευρώπη (11 χώρες) καθώς επίσης και το τμήμα του Customer Logistics για την Ελλάδα. 
Είναι απόφοιτη της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης από όπου απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα και ολοκλήρωσε τη διδακτορική διατριβή της σε θέματα εκπαίδευσης εργαζομένων στη χημική βιομηχανία συμμετέχοντας παράλληλα σε ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.